Hoppa till innehåll

Autonoma tullbefrielser fr.o.m. 1.1.2023

Utgivningsdatum 30.12.2022 10.50
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordningen (EU 2022/2583) finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 340,  30.12.2022.

Genom den nya förordningen fastställs autonoma tullbefrielser som ska vara tillgängliga fr.o.m. den 1 januari 2023.

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling