Hoppa till innehåll

Autonoma tullbefrielser 1.1.2022

Utgivningsdatum 29.12.2021 13.26 | Publicerad på svenska 29.12.2021 kl. 13.31
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordningen (EU 2021/2278) finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 466,  29.12.2021. 

Genom den nya förordningen fastställs autonoma tullbefrielser som ska vara tillgängliga fr.o.m. den 1 januari 2022 och regler för förvaltning av befrielserna samt upphävs den gamla förordningen (EU) nr 1387/2013 i sin helhet.  

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2022. 

Mera information:

yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Meddelanden om förmånsbehandling