Hoppa till innehåll

Anvisning om periodförtullning av sanktionsbelagda varor som importeras från Ryssland

Utgivningsdatum 19.4.2022 11.34 | Publicerad på svenska 20.4.2022 kl. 16.11
Pressmeddelande

Europeiska unionen har förbjudit import av vissa varor från Ryssland genom förordning (EU) 2022/576. Varorna förtecknas i bilaga XXI. Vissa produkter omfattas dock av en övergångsperiod. Till exempel trävaror enligt kapitel 44 omfattas av en övergångsperiod t.o.m. 10.7.2022, om ett avtal mellan företag, till exempel ett köpekontrakt, har ingåtts gällande varorna före 9.4.2022 ((EU) 2022/576, artikel 1.13). Du kan även i fortsättningen importera dessa produkter med periodförtullning, om du visar upp avtalet för Tullen. Om du importerar andra varor, kontrollera varuomfattningen och övergångsperioden i den gällande förordningen. 

Hur gör jag periodförtullningen?

När du gör periodförtullningen för varor enligt kapitel 44, gör så här:

1. Ange i den förenklade tulldeklarationen som deklarationsspecifika uppgifter avtalsnumren, om dessa uppgifter finns tillgängliga. Ange uppgiften t.ex. med dokumentkoden ”3315 - Köpekontrakt”.

2. I fraktsedeln ska anges avtalets nummer och datum, förtullningsnumret, tillståndsnumret, MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen samt de övriga uppgifterna som krävs i tillståndet. Ange också vid behov sundhetscertifikatets nummer och CHED-PP-dokumentets nummer.

  • Tullen kontrollerar att avtalets nummer och datum motsvarar uppgifterna i fraktsedeln. 
  • För att snabba upp gränsövergången kan du lämna in en kopia av köpekontraktet till gränstullkontoret på förhand. Kontraktet ska dock lämnas in senast i samband med uppvisandet av fraktsedeln. 
  • Köpekontrakt gällande perioder som öppnats ska lämnas till gränstullkontoret fastän de inte har angetts i den förenklade deklarationen. 

3. Ange i den kompletterande tulldeklarationen som bilagor alla köpekontrakt för de varor som importerats under perioden.

Obs! Kontroll av avtalsuppgifter gör gränsövergången långsammare, särskilt i sådana fall där man inte har lämnat in köpekontraktet till tullkontoret på förhand. 

Mera information:
Mera information i rådets förordning (EU) 2022/576
Rysslands attack mot Ukraina – exportsanktioner samt konsekvenser för företag och privatpersoner
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande ukraina