Hyppää sisältöön

Venäjältä tuotavien pakotteiden alaisten tavaroiden jaksotullauksen ohje

Julkaisuajankohta 19.4.2022 11.34
Tiedote

Euroopan unioni on kieltänyt tiettyjen tavaroiden tuonnin Venäjältä asetuksella (EU) 2022/576. Tavarat on mainittu liitteessä XXI. Joillekin tuotteille on kuitenkin annettu siirtymäaikaa. Esimerkiksi nimikeryhmän 44 puutuotteilla on siirtymäaikaa 10.7.2022 asti, jos tavaroista on tehty ennen 9.4.2022 yritysten välinen sopimus, esimerkiksi kauppasopimus ((EU) 2022/576 art. 1 k. 13). Voit tuoda näitä tuotteita myös jatkossa jaksotullauksella, jos esität sopimuksen Tullille. Jos tuot muita tavaroita, tarkista tavarakate ja siirtymäaika voimassa olevasta asetuksesta. 

Miten teen jaksotullauksen?

Kun teet jaksotullausta nimikeryhmän 44 tavaroista, tee näin:

1. Ilmoita yksinkertaistetussa tulli-ilmoituksessa ilmoituskohtaisina tietoina sopimusnumerot, jos tieto on saatavilla. Ilmoita tieto esimerkiksi asiakirjakoodilla ”3315-kauppasopimus”.

2. Rahtikirjassa on oltava sopimuksen numero ja päiväys, tullausnumero, luvan numero, saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero sekä muut luvassa vaaditut tiedot. Ilmoita lisäksi tarvittaessa kasvinterveystodistuksen numero ja CHED-PP-asiakirjan numero.

  • Tulli tarkastaa, että sopimuksen numero ja päiväys vastaavat rahtikirjassa annettua tietoa. 
  • Rajanylityksen nopeuttamiseksi voit toimittaa kopion kauppasopimuksesta rajatoimipaikan tullille etukäteen. Sopimus on kuitenkin toimitettava viimeistään rahtikirjan esittämisen yhteydessä. 
  • Avattuihin jaksoihin liittyvät kauppasopimukset pitää toimittaa rajatoimipaikan tullille, vaikka niitä ei ole ilmoitettu yksinkertaistetussa ilmoituksessa. 

3. Ilmoita täydentävässä tulli-ilmoituksessa jakson aikana tuotujen tavaroiden kaikki kauppasopimukset liiteasiakirjoina.

Huom.! Sopimustietojen tarkastaminen hidastaa rajanylitystä varsinkin sellaisissa tapauksissa, jossa kauppasopimusta ei ole toimitettu etukäteen tullitoimipaikkaan. 

Lisätietoja:
Lisätietoa Euroopan neuvoston asetuksessa (EU) 2022/576
Venäjän hyökkäys Ukrainaan – vientipakotteet sekä vaikutukset yrityksiin ja yksityishenkilöihin
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Asiakastiedotteet ukraina