Hoppa till innehåll

Ändringar i ursprungsbevis vid import av produkter med ursprung i Elfenbenskusten fr.o.m. 2.12.2022

Utgivningsdatum 2.12.2022 10.49
Pressmeddelande

EU-kommissionen har publicerat ett meddelande om de ursprungsdeklarationer som ska användas vid import till Europeiska unionen av produkter med ursprung i Elfenbenskusten från och med den 2 december 2022 inom ramen för det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Elfenbenskusten. Meddelandet finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 452/29.11.2022.

Elfenbenskusten beviljades år 2019 en övergångsperiod under vilken användningen av varucertifikat EUR.1 skulle upphöra. Övergångsperioden har gått ut och i fortsättningen kan man vid import till unionen av produkter med ursprung i Elfenbenskustenbevilja bevilja förmånlig tullbehandling bara mot uppvisande av en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen kan upprättas av en REX-registrerad exportör eller av vilken exportör som helst, om värdet på ursprungsprodukterna i försändelsen är högst 6 000 euro. (Protokoll 1 i det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten och EU). 

Importören ska själv säkerställa att bestämmelserna efterlevs samt att de ursprungsdeklarationer som visas upp för produkter med ursprung i Elfenbenskusten kan godkännas som förmånsberättigande ursprungsbevis. 

Mera information:
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling