Hoppa till innehåll

Ändringar i Tullens system 25.2.2023 – information till meddelandedeklaranter

Utgivningsdatum 7.2.2023 9.41 | Publicerad på svenska 1.3.2023 kl. 11.11
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk 25.2.2023. Tullens meddelandedeklaranter ombes beakta de kommande ändringarna.

Ändringar i införseldeklarationer i Tullklareringssystemet (UTU)

Nya egenskaper:

  • Flygbolag kan inge anmälan av varors ankomst (FI332A) för postförsändelsers transportenheter (receptacle).

Förbättrade egenskaper:

  • Lagerhavare kan anlita en tjänsteleverantör för ingivande av anmälan om lossningsresultat (FI364A).
  • Till Tullens anmälan om kontroll (FI350A) har lagts till den kundens referens (LRN) som saknades.

Övrigt att beakta:

  • Anmälan om lossningsresultat (FI364A) kan inte inges för en summarisk införseldeklaration som ingetts till kommissionens system förrän hösten 2023, då Tullens system uppdateras till en ny version.

Ändringar i utförseldeklarationer i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)

Förbättrade egenskaper:

  • Med anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547) ska man anmäla för utförsel de summariska införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring som ingetts till Tullklareringssystemet i sådana situationer där varor inte förtullas in i Finland, utan de lämnar ett tillfälligt lager till ett område utanför unionen. För närvarande kan anmälan för utförsel göras genom att ange MRN-referensnumret för den summariska deklarationen som ingetts till Tullklareringssystemet endast en gång i en anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547).

    I fortsättningen kan man i anmälan om uppvisande vid utförsel vid behov ange samma MRN-referensnummer flera gånger och vid varje MRN kan då anges transportdokument på undernivå med därtill hörande varuposter. Om ett MRN-nummer omfattar flera transportdokument på undernivå, kan de anmälas för utförsel i samma anmälan om uppvisande vid utförsel.

    Denna förbättring medför också ändringar i de scheman som publicerats i AREX-meddelandebeskrivningarna. Se uppdaterade AREX-meddelandebeskrivningar (v. 1.5, ändring 5) på Tullens webbplats.

Svarstiderna kan tillfälligt bli längre

Systemändringarna kan göra meddelandetrafiken långsammare och medföra att antalet felaktiga meddelanden ökar. Detta innebär att deklarationer kommer till Tullens handläggning oftare än normalt och att svarstiderna därför tillfälligt kan bli längre. Vi beklagar olägenheten som ändringarna medför.

Mera information:
Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring
yritysneuvonta(at)tulli.fi 

Prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar i Tullens system
Prenumerera på Tullens nyhetsbrev
Prenumerera på Tullens meddelanden

 

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering