Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 20.9.2022 8.54 | Publicerad på svenska 21.9.2022 kl. 8.32
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 16 september 2022 meddelande nr 2022/C 356/02 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 356. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder