Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet samt nya klassificeringsuttalanden

Utgivningsdatum 20.10.2022 11.29
Pressmeddelande

Klassificering enligt Kombinerade nomenklaturen

Tullsamarbetsrådet (Världstullorganisationen, WCO) har antagit ändringar i de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet samt nya klassificeringsuttalanden. En förteckning över dessa ändringar och uttalanden finns publicerad i kommissionens meddelande 2022/C 404/01, EUT C 404, 20.10.2022, s. 1-4.

Dessa ändringar och uttalanden blir tillämpliga den dag då meddelandet publiceras, och de bindande klassificeringsbesked som är oförenliga med dem ska upphävas.

Texterna på engelska för dessa ändringar och uttalanden finns i bilagorna nedan.

Obs! Klassificeringsuttalandena 4–6 gällande undernummer 3305.10 tillämpas inte i EU.

De i meddelandet nämnda bilagorna P/25 - P/33 och Q till HS-kommitténs rapporter ingår inte i detta kundmeddelande.

Ändringarna och de nya klassificeringsuttalandena finns tillgängliga på svenska på svenska tullverkets webbplats: Vägledning klassificering.

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder