Hoppa till innehåll

Varucertifikat EUR.1 vid export av begagnade fordon

Utgivningsdatum 17.11.2022 14.14 | Publicerad på svenska 29.11.2022 kl. 15.45
Pressmeddelande

Tullen påminner att både företag och privatpersoner ska bevisa EU-ursprunget hos person-, paket- eller lastbilar redan vid exporttillfället, om man för fordonet behöver ett varucertifikat EUR.1 av Tullen.

Bilens EU-ursprung kan inte bevisas endast med den informationen att bilen t.ex. i tiderna har tillverkats i en tysk bilfabrik. Exportören, dvs. kunden, ska också ha skriftliga uppgifter om att fordonet har tillverkats i enlighet med ursprungsreglerna i det frihandelsavtal på basis av vilket man önskar erhålla tullfrihet för fordonet i exportlandet med varucertifikat EUR.1. Bilfabrikens försäkran om överensstämmelse är inte ett tillräckligt bevis över att ursprungsreglerna har iakttagits vid tillverkningen. 

Ursprungsreglerna gällande tillverkning av fordon

I ursprungsreglerna fastställs vad som ska göras med produkterna i EU och hur de ska tillverkas, för att de ska kunna klassificeras som produkter med ursprung i EU. I varje frihandelsavtal mellan EU och andra länder finns en förteckning över ursprungsreglerna separat för varje produkt. I konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (PEM), som omfattar bl.a. Egypten och Kosovo, finns t.ex. en egen ursprungsregel för personbilar. Denna regel begränsar betydligt t.ex. användningen av kinesiska och japanska delar vid tillverkningen av bilar. En ny bil som blir klar från en tysk bilfabrik uppfyller därmed inte nödvändigtvis ursprungsregelns villkor, om man vid dess tillverkning använt mer sådana delar som omfattas av begränsningar än vad som är tillåtet enligt ursprungsregeln.

Tillförlitligt bevisande av fordonets förmånsberättigande EU-ursprung

Exportören, dvs. kunden, behöver inte själv känna till hur bilen har tillverkats eller från vilka länder dess delar kommer. Om man emellertid vill ha ett varucertifikat EUR.1 för en begagnad bil så måste man kunna bevisa att villkoren i ursprungsregeln uppfylls. Europeiska kommissionen har gett tullmyndigheterna i EU:s medlemsländer anvisningar om att det enda tillräckliga enskilda beviset för fordonets förmånsberättigande ursprung är en leverantörsdeklaration som utfärdats av bilfabriken. Därför bestyrker Tullen varucertifikat EUR.1 för begagnade fordon endast när exportören har en leverantörsdeklaration från bilfabriken som uppvisas till Tullen i samband med ansökan om varucertifikat.

Läs mer:
Förmånsbehandlingar vid export av ursprungsprodukter
Leverantörsdeklarationer
Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande