Hyppää sisältöön

EUR.1-tavaratodistus käytettyjen ajoneuvojen viennissä

Julkaisuajankohta 17.11.2022 14.14
Tiedote

Tulli muistuttaa, että yritys- ja henkilöasiakkaiden pitää todistaa henkilö-, paketti- tai kuorma-auton EU-alkuperä jo vientivaiheessa, jos ajoneuvolle tarvitaan Tullilta EUR.1-tavaratodistus.

Auton EU-alkuperää ei voi todistaa pelkästään sillä tiedolla, että auto on esimerkiksi valmistettu joskus saksalaisessa autotehtaassa. Viejällä eli asiakkaalla pitää olla myös kirjallinen tieto siitä, että ajoneuvon valmistus on tapahtunut sen vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöjen mukaisesti, jonka perusteella ajoneuvolle halutaan tullivapaus viennin kohdemaassa EUR.1–tavaratodistuksella. Autotehtaassa laadittu vaatimustenmukaisuusvakuutus ei ole riittävä todiste siitä, että valmistuksessa on noudatettu alkuperäsääntöjä. 

Ajoneuvojen valmistusta koskevat alkuperäsäännöt  

Alkuperäsäännöt määrittävät sen, mitä tuotteille pitää EU:ssa tehdä ja miten ne pitää valmistaa, jotta ne voivat saavuttaa EU-alkuperän. Jokaisessa EU:n ja eri maiden välisessä vapaakauppasopimuksessa on lueteltu alkuperäsäännöt jokaisesta tuotteesta erikseen. Esimerkiksi Paneurooppa-Välimerialueen (PEM) vapaakauppasopimuksessa, johon kuuluvat muun muassa Egypti ja Kosovo, on henkilöautoille oma erillinen alkuperäsääntönsä. Tämä sääntö rajoittaa merkittävästi esimerkiksi kiinalaisten ja japanilaisten osien käyttöä auton valmistuksessa. Tällöin uusikaan saksalaisesta tehtaasta valmistuva auto ei välttämättä täytä alkuperäsäännön vaatimuksia, jos sen valmistuksessa on käytetty alkuperäsäännössä sallittua määrää enemmän osia.

Ajoneuvon EU-etuuskohtelualkuperän luotettava todistaminen

Viejän eli asiakkaan ei tarvitse itse tietää, miten ja mistä maista peräisin olevista osista auto on valmistettu. Jos käytetylle autolle kuitenkin halutaan EUR.1-alkuperätodistus, alkuperäsäännön vaatimusten täyttyminen täytyy todistaa. Euroopan komissio on ohjeistanut EU:n jäsenmaiden tulliviranomaisia, että ainoastaan autotehtaan antama tavarantoimittajan ilmoitus on riittävä yksittäinen todiste ajoneuvon etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä. Tästä syystä Tulli vahvistaa EUR.1-tavaratodistuksia käytetyille ajoneuvoille vain silloin, jos viejä on hankkinut tavarantoimittajan ilmoituksen autotehtaalta ja esittää asiakirjan Tullille tavaratodistuksen hakemisen yhteydessä.

Lue lisää:
Viennin etuuskohtelut alkuperätuotteille
Tavarantoimittajan ilmoitukset
Lisätietoja: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet