Hoppa till innehåll

Uppbörden av tilläggstullar på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna börjar först år 2026

13.7.2021 9.33
Pressmeddelande

Kommissionen har beslutat att även i fortsättningen tillfälligt upphäva uppbörden av tilläggstullar för vissa produkter med ursprung i Förenta staterna (genomförandeförordning (EU) 2021/1123). Dessa tilläggstullar infördes av kommissionen i november 2020. Ärendet hänför sig till tvister mellan EU och Förenta staterna gällande flygplan.

Tilläggstullarna gäller varor som hör till bl.a. följande produktkategorier: luftfartyg, fisk, musslor, ostar, grönsaker, nötter, frukt, vete, oljor, kakaoberedningar, kaffe, te, andra livsmedel, alkoholdrycker, tobaksprodukter, väskor, bomull, grävmaskiner, traktorer, vissa specialmotorfordon och spelapparater.

EU och Förenta staterna nådde i början av mars en överenskommelse om ömsesidigt tillfälligt upphävande av alla åtgärder under en period av fyra månader. Kommissionen beslöt då om tillfälligt upphävande av uppbörden av tilläggstullarna under perioden 11.3–10.7.2021. Nu har kommissionen beslutat att tillfälligt upphäva uppbörden av dessa tilläggstullar ytterligare under en period av fem år. Tilläggstullarna tillämpas på nytt från och med den 11 juli 2026. Notera att varor med ursprung i Förenta staterna också omfattas av tilläggstullar som införts på andra grunder. Uppbörden av dem ändras nu inte.

Detta ärende beskrivs i Europeiska unionens officiella tidning nr L 243, 9.7.2021.
 
Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
Kundmeddelande 19.11.2020 Tilläggstullar på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna 10.11.2020 

Kundmeddelande