Hoppa till innehåll

Tilläggstullar på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna 10.11.2020 (uppdatering 19.11.2020)

Utgivningsdatum 19.11.2020 12.08

Tilläggstullar har genom kommissionens förordning 2020/1646 införts på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna som importerats till Europeiska unionen den 10 november 2020 eller därefter. Ärendet hänför sig till tvister mellan EU och USA gällande flygplan. Förordningen publicerades den 9 november 2020 i Europeiska unionens officiella tidning, och tullarna tas ut från och med den 10 november 2020. 

Bilaga I till förordningen innehåller en förteckning över de varor som omfattas av en tilläggstull på 15 procent. Tilläggstullarna tillämpas på luftfartyg. Bilaga II till förordningen innehåller en förteckning över de varor som omfattas av en tilläggstull på 25 procent. Dessa tilläggstullar tillämpas på bl.a. varor som hör till följande produktgrupper: fisk, mussla, ost, grönsaker, nötter, frukt, vete, oljor, kakaoberedningar, kaffe, te, andra livsmedel, alkoholdrycker, tobaksprodukter, väskor, bomull, grävmaskiner, traktorer, vissa specialmotorfordon och spelapparater. Tilläggstullarna kan kontrolleras på Taric-tjänsten eller på Fintaric.

Tilläggstullen tillämpas inte på varor om 
1. de före den 10 november 2020 beviljats en importlicens med tullbefrielse eller nedsatt tull 
eller
2. importören kan bevisa att varorna exporterats från Förenta staterna till EU före den 10 november 2020.

I samband med förtullningen kan importören uppge tilläggskoden för särskild upplysning XEQ och be om att ingen tilläggstull tas ut. Alternativt kan importören ansöka om återbetalning av betalda tilläggstullar hos Tullens enhet för omprövning inom tre år från dagen för underrättelsen om tullskulden. Ansökan om omprövning ska skickas per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövning vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. I omprövningsansökan ska importören bevisa att varorna exporterats från Förenta staterna till EU före den 10 november 2020.

Obs! På grund av en egenskap i förtullningssystemet ska man i tulldeklarationen i fältet för tilläggsuppgifter på varupostnivå ange koden XAN Y988 oberoende av om försändelsen lämnat Förenta staterna före eller efter den 10 november 2020 (uppdatering 19.11.2020).

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande