Hoppa till innehåll

Undersökning av utvidgning av slutgiltig utjämningstull och slutgiltig antidumpningstull på kinesiska och egyptiska vävda och/eller sydda glasfibermaterial – Obs. förordning om tullverktyget!

Utgivningsdatum 28.5.2021 12.50
Pressmeddelande

Kommissionen införde den 16 juni 2020 en slutgiltig utjämningstull på import av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Kina och Egypten och ändrade samtidigt beloppet av den slutgiltiga antidumpningstull som hade införts den 7 april 2020. När undersökningen inleddes var EU:s förordning (EU) 2019/1131 om tullverktyget inte i kraft och följaktligen kunde kommissionen inte avgöra om det var lämpligt att utvidga tullarna till kontinentalsockeln eller den exklusiva ekonomiska zonen. 

Nu återupptas undersökningen partiellt eftersom kommissionen har bevisning på att produkter i betydande mängder också importerats till områden som avses i förordningen om tullverktyget. Förordningen gäller varor som förs in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon. 

Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 och ex 7019 90 00 (Taric-nummer 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 och 7019 90 00 80).

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr C 199, 27.5.2021, finns mera information om de berörda produkterna, deltagande i undersökningen och tidtabellen för hörande.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Förordning om EU:s antidumpnings- och utjämningstullar – tullverktyget
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar