Hoppa till innehåll

Tuotko kiinalaista polyvinyylialkoholia? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

31.7.2019 10.55
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Kiinasta peräisin olevista tietyistä polyvinyylialkoholeista kantaa polkumyyntitullia. Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 256, 30.7.2019. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tutkimuksen kohteena ovat tietyt homopolymeerihartsien muodossa olevat polyvinyylialkoholit, joiden viskositeetti (mitattuna 4 prosentin liuoksesta) on vähintään 3 mPas ja enintään 61 mPas ja hydrolyysiaste vähintään 80,0 mol % ja enintään 99,9 mol %. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 3905 30 00 91.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet