Hoppa till innehåll

Tullkvoterna för produkter av jute och kokosfibrer gäller till slutet av 2027

Utgivningsdatum 27.3.2024 13.17
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat genomförandeförordning (EU) 2024/904 (Europeiska unionens officiella tidning, L-serien, 26.3.2024) om ändring av rådets förordning 32/2000. Genom genomförandeförordningen förlängs giltighetstiden för tullkvoterna 09.0107, 09.0109 och 09.0111 för produkter av jute och kokosfibrer till den 31 december 2027.

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2024. 

Mera information: 
Tullkvoter 
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling