Hoppa till innehåll

Tulldeklarering vid import kräver EORI-nummer

Utgivningsdatum 3.7.2023 10.13 | Publicerad på svenska 3.7.2023 kl. 10.18
Pressmeddelande

Tullen utökar kontrollerna av EORI-nummer i tulldeklarationer fr.o.m. den 2 september 2023. I alla importtulldeklarationer ska man ange ett EORI-nummer som identifieringsnummer för importören, dvs. deklaranten, samt för ett eventuellt ombud, om dessa är företag. Om identifieringsnumret inte har EORI-status, avslås importtulldeklarationen.

Privatpersoner behöver enligt nuvarande lagstiftning inte ange något EORI-nummer. Följ eventuella förändringar på vår webbplats.

Kontrollera om ditt företagsnummer också är ett EORI-nummer

EORI-numret för ett i Finland etablerat företag har formen FI + FO-nummer, till exempel FI1234567-8. Kontrollera om Tullen redan registrerat ditt företags FO-nummer som EORI-nummer. Du kan i EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kontrollera om ditt företags EORI-nummer är giltigt.

Ansök om EORI-nummer i Tullens tjänst för ansökan om EORI-nummer. Vid inloggning till tjänsten används Suomi.fi-identifikation.

Mer information:

EORI-nummer

UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering