Hoppa till innehåll

Tillverkar du sulfanilsyra, Taric-nummer 2921420060, eller importerar du sulfanilsyra till landet? Du kan begära att kommissionen inleder en översyn i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 16.4.2019 14.12
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen om att börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för sulfanilsyra med ursprung i Kina. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på sulfanilsyra med ursprung i Kina att vara den 19 december 2019. 

Ett tillkännagivande om detta finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 140, 16.4.2019. I tidningen anges den tidsfrist inom vilken unionstillverkare får lämna in begäran om översyn till kommissionen. 

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar