Hyppää sisältöön

Valmistatko sulfaniilihappoa, Taric-koodi 2921420060, tai tuotko sitä maahan? Voit pyytää komissiolta polkumyyntitullin uudelleentarkastelua.

Julkaisuajankohta 16.4.2019 14.12
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen pyynnön alkaa tutkia, tuleeko Kiinasta peräisin olevasta sulfaniilihaposta kantaa myös jatkossa polkumyyntitullia.

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinasta peräisin olevan sulfaniilihapon polkumyyntitullin viimeinen voimassaolopäivä on 19.12.2019.

Ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 140, 16.4.2019. Lehdessä ilmoitetaan määräaika, johon mennessä unionin tuottajat voivat esittää komissiolle uudelleentarkastelua koskevan pyynnön.

Komissio tutkii polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa. Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet