Hoppa till innehåll

Tillverkar du optiska fiberkablar eller importerar du sådana från Indien? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

Utgivningsdatum 16.11.2023 11.27
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen inleder på grund av ett klagomål den fått en undersökning av om antidumpningstullar borde införas vid import av indiska optiska fiberkablar. Föremålet för undersökningen är optiska enkelmodsfiberkablar, som består av en eller flera individuellt skärmade fibrer med skyddshölje. Kablarna kan ha ingående elektriska ledare och kontaktdon.

Mera information om undersökningen finns i kommissionens tillkännagivande C/2023/891, 16.11.2023. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen.

Den undersökta produkten klassificeras enligt KN-nummer  ex 8544 70 00 (Taric-nummer 8544 70 00 10 och 8544 70 00 91).

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar