Hyppää sisältöön

Valmistatko valokaapeleita tai tuotko niitä Intiasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa

Julkaisuajankohta 16.11.2023 11.27
Tiedote

Euroopan komissio aloittaa saamansa valituksen perusteella tutkimuksen siitä, pitäisikö intialaisten valokaapeleiden tuonnissa ottaa käyttöön polkumyyntitulleja. Tutkimuksen kohteena ovat yksimuotovalokuitukaapelit. Kaapelit muodostuvat suojapäällysteestä sekä yhdestä tai useammasta kuidusta, joista kullakin on oma kuorensa. Kaapelit voivat olla liittimellisiä ja niihin voi olla yhdistetty sähköjohtimia.

Tutkimuksesta kerrotaan enemmän komission ilmoituksessa C/2023/891, 16.11.2023. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi.

Tutkimuksen kohteena oleva tuote luokitellaan CN-koodiin ex 8544 70 00 (Taric-koodit 8544 70 00 10 ja 8544 70 00 91).

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn. 

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet