Hoppa till innehåll

Tillverkar du mobila lyftutrustningar eller importerar du sådana från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

Utgivningsdatum 16.11.2023 8.46
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen inleder på grund av ett klagomål den fått en undersökning av om antidumpningstullar borde införas vid import av kinesiska mobila lyftutrustningar. Undersökningen gäller mobila lyftutrustningar konstruerade för personlyft, självgående, med en maximal arbetshöjd av minst 6 meter samt förmonterade eller monteringsfärdiga delar till lyftutrustningar. Undersökningen gäller dock inte enskilda komponenter när de föreligger separat eller personlyftande utrustning monterad på fordon enligt kapitel 86 och kapitel 87 i Harmoniserade systemet.

Mera information om undersökningen finns i kommissionens tillkännagivande C/2023/783, 13.11.2023. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen.

De undersökta produkterna klassificeras enligt följande: Mobila lyftutrustningar klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 10 10, ex 8427 20 19 och ex 8428 90 90. Förmonterade eller monteringsfärdiga delar av mobila lyftutrustningar klassificeras enligt KN-nummer ex 8431 20 00 och ex 8431 39 00 (Taric-nummer 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 och 8431 39 00 10).

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar