Hyppää sisältöön

Valmistatko siirrettäviä henkilönostimia tai tuotko niitä Kiinasta? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa

Julkaisuajankohta 16.11.2023 8.46
Tiedote

Euroopan komissio aloittaa saamansa valituksen perusteella tutkimuksen siitä, pitäisikö kiinalaisten henkilönostimien tuonnissa ottaa käyttöön polkumyyntitulleja. Tutkimuksen kohteena ovat henkilöiden nostamiseen tarkoitetut itsekulkevat siirrettävät henkilönostimet, joiden enimmäistyökorkeus on vähintään kuusi metriä, sekä henkilönostimien valmiiksikootut tai kokoamisvalmiit rakenteet. Tutkimuksen kohteena eivät kuitenkaan ole erikseen tullille esitetyt yksittäiset komponentit tai harmonoidun järjestelmän 86 ja 87 ryhmään kuuluvat ajoneuvoon asennetut henkilönostimet.

Tutkimuksesta kerrotaan enemmän komission ilmoituksessa C/2023/783, 13.11.2023. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi.

Tutkimuksen kohteena olevat tuotteet luokitellaan seuraavasti: Siirrettävät henkilönostimet luokitellaan CN-koodeihin ex 8427 10 10, ex 8427 20 19 ja ex 8428 90 90. Siirrettävien henkilönostimien valmiiksikootut tai kokoamisvalmiit rakenteet luokitellaan CN-koodeihin ex 8431 20 00 ja ex 8431 39 00 (Taric-koodit 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 ja 8431 39 00 10).

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Polkumyyntitulli