Hoppa till innehåll

Tillståndshavare för lager: Besluten om frigörande vid import förnyas

Utgivningsdatum 13.4.2021 7.56
Pressmeddelande

Målet är att tulldeklarationerna för import för varor som ska övergå till fri omsättning ska förnyas 19.4.2021. Samtidigt förnyas också beslutet om frigörande som uppvisas för lagerhavaren. Det nya beslutet innehåller inte längre någon transaktionskod, utan i stället importdeklarationens MRN-referensnummer. Besluten om frigörande som hänför sig till förenklade deklarationer och deklarationer för särskilda förfaranden ändras inte i detta skede.

Innehavare av lagertillstånd kan få informationen om frigörandet som ett meddelande direkt från Tullen

Tillståndshavare för lager kan i fortsättningen få ett meddelande från Tullen om varor i dennes lager som har övergått till fri omsättning eller som får befordras från lagret med Tullens tillstånd. Meddelanden om frigörande från lager och meddelanden om tillstånd till befordran från lager kan fås för deklarationer som har ingetts till Tullens nya tullklareringssystem (UTU) eller till Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Från och med 19.4.2021 ska tulldeklarationerna för import för varor som ska övergå till fri omsättning inges till det nya tullklareringssystemet.

Om innehavaren av lagertillståndet är en meddelandekund som har testat meddelandet om frigörande från lager och meddelandet om tillstånd till befordran från lager med Tullen, behöver denne inte begära att få besluten om frigörande och tillstånd till befordran som separata dokument för sin lagerbokföring. Innehavaren av lagertillståndet är dock fortfarande ansvarig för att rätt vara och rätt mängd frigörs från lagret.

Det är ännu inte möjligt att få ett meddelande om frigörande för beslut om frigörande som hänför sig till förenklade deklarationer och deklarationer för särskilda förfaranden.

Tillståndshavare för lager kan kräva att den som upprättar importdeklarationen ska skicka beslutet om frigörande i PDF-format

Om innehavaren av lagertillståndet inte tar i bruk meddelandet om frigörande från lager och meddelandet om tillstånd till befordran från lager, ska denne även framöver begära att få besluten om frigörande av sina kunder som dokument i PDF-format för sin lagerbokföring. För att den som inger importdeklarationen ska få beslutet om frigörande som ett PDF-dokument, ska ”FIPDF” anges som kod för ytterligare uppgifter i importdeklarationen. Utan denna kod för ytterligare uppgifter genererar Tullens system inte ett beslut om frigörande i PDF-format för deklarationen.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering