Hoppa till innehåll

Standardvärden för CBAM-övergångsperiod har offentliggjorts och avisningarna för inloggning i övergångsregistret har uppdaterats

Utgivningsdatum 4.1.2024 10.21 | Publicerad på svenska 10.1.2024 kl. 8.43
Pressmeddelande

Kommissionen har offentliggjort de standardvärden för övergångsperioden som kan användas som hjälp vid rapportering av utsläppsuppgifter för de tre första rapporteringsperioderna (1.10.2023–30.6.2024). Se standardvärdena på kommissionens CBAM-sida i filen ”Default values transitional period”. Kommissionen har också kompletterat Guidance-dokumenten för importörer och aktörer utanför EU.

Tullens webbsida om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna har vi publicerat noggrannare anvisningar om hur du loggar in i övergångsregistret (”Så hår loggar du in i CBAM-övergångsregistret”)

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är EU:s nya verktyg för förebyggande av koldioxidläckage, dvs. att utsläpp styrs till länder utanför EU. För importörer medför det nya skyldigheter.

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande