Hoppa till innehåll

Meddelandekund vid transitering: sök dig till testning av meddelandet om garantiförfrågan

Utgivningsdatum 19.12.2023 9.00 | Publicerad på svenska 8.1.2024 kl. 9.51
Pressmeddelande

Om du vill bli meddelandekund för garantimeddelanden vid transitering, ansök om ändring av beslutet om registrering för meddelandedeklarering i tjänsten Tillstånd och beslut. Du kan ansöka om att bli meddelandekund fr.o.m. den 4 januari 2024.

Om du har ansökt om införande av meddelandet om  garantiförfrågan tidigare under år 2023, beakta att din ansökan inte längre gäller utan du måste göra ansökan på nytt. Gör din ansökan tidigast den 4 januari 2024 för att den ska registreras.

Meddelandet om garantiförfrågan ska testas med Tullen innan det tas i bruk. Testningen börjar i januari 2024. 

Mera information:
Ibruktagandet av meddelandegränssnittet för garantimeddelanden skjuts upp (kundmeddelande 25.10.2023)
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering