Hoppa till innehåll

Meddelandekund vid import: visst har du sökt det nya tillståndet till meddelandedeklarering?

Utgivningsdatum 24.2.2021 13.00
Pressmeddelande

Importdeklarationerna för varors övergång till fri omsättning kommer i april 2021 att börja inges till Tullens nya tullklareringssystem. Meddelandekunderna ska övergå till att använda de förnyade deklarationerna senast 31.5.2021. Meddelandena ska skickas till Tullen genom direkt meddelandedeklarering.

Kom ihåg att ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering

För att ditt företag ska kunna inge importdeklarationer för varors övergång till fri omsättning till det nya tullklareringssystemet, måste företaget söka det nya tillståndet till meddelandedeklarering. Sök tillstånd i tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering.

De förnyade meddelandena testas med Tullen

De förnyade meddelandena ska testas med Tullen innan de tas i bruk. Efter att företaget har lämnat in en ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering kontaktar Tullen företaget för att komma överens om en tidpunkt för testningen.

Om meddelandekunden förmedlar sina meddelanden själv till Tullen från sin egen server, behöver denne endast testa några testfall med Tullen i testningstjänsten för meddelandedeklarering. Om meddelandekunden anlitar en tjänsteleverantör för generering och förmedling av meddelanden, behöver meddelandekunden inte testa de förnyade meddelandena med Tullen. Programvaruhusen och tjänsteleverantörerna testar alla testfallen med Tullen. Tullens kundtestmiljö är dock tillgänglig för alla meddelandekunderna alla dagar dygnet runt. Företaget kan kontakta Tullens stöd för kundtestningen under den separat överenskomna testningstiden.

Importtulldeklarationerna förnyas stegvis

Deklarationerna som förnyas i april 2021 används när

  • varor övergår till fri omsättning och tullförfarandekoden är 40 eller 01, 07, 42, 45, 61, 63 eller 68
  • varor förs in till Finland från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde, t.ex. Kanarieöarna
  • varor införs från ett annat EU-land över skattegränsen till Åland
  • varor transporteras över skattegränsen mellan Åland och övriga Finland
  • man söker tullkvoter
  • man använder tillstånd till uppgift som saknas.

På våren 2022 förnyas

  • de förenklade tulldeklarationerna som inges i två faser
  • deklarationerna för särskilda förfaranden såsom aktiv förädling, tillfällig införsel och slutanvändning.

De deklarationer som förnyas först våren 2022 inges tills vidare till den nuvarande Importdeklarationstjänsten (ITU). Om ditt företag endast inger sådana här deklarationer för import så behöver företaget inte ännu söka det nya tillståndet till meddelandedeklarering.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelanden:
Importtulldeklarationerna för företag förnyas i april 2021
Meddelandekund: förbered dig på testning av nya importmeddelanden

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering