Hoppa till innehåll

Kvoter för vissa stålprodukter från Ryssland

Utgivningsdatum 14.10.2022 13.54
Pressmeddelande

Europeiska unionens åttonde sanktionspaket (förordning 2022/1904, EUT L 259/6.10.2022) utvidgade importsanktionerna för stål med ursprung i Ryssland. Vissa stålprodukter får importeras från Ryssland inom två årliga kvoter fr.o.m. den 7 oktober 2022. 

Import av varor enligt KN-nummer 7207 12 10 är tillåtet inom kvoten 098258, vars volym är 
a) 3 747 905 ton 7.10.2022 – 30.9.2023
b) 3 747 905 ton 1.10.2023 – 30.9.2024.

Import av varor enligt KN-nummer 7207 11 är tillåtet inom kvoten 098259, vars volym är 
a) 487 202 ton 7.10.2022 – 30.9.2023
b) 85 260 ton 1.10.2023 – 31.12.2023
c) 48 720 ton 1.1.2024 – 31.3.2024.

Tullkvoterna förvaltas enligt principen ”first come first served”, och kvottilldelning söks med tulldeklarationen.

Eftersom import utanför kvoterna är förbjuden kan varan frigöras för övergång till fri omsättning först efter att kommissionen godkänt ansökan om kvottilldelning. Om hela den ansökta mängden inte godkänns för tilldelning av kvoten ska den andel av varorna som inte fått kvottilldelning återexporteras eller placeras i ett tullager. Varorna kan flyttas genom direkt transitering till ett annat medlemsland, om det ännu finns plats i kvoten, när transiteringen inleds. När kvoten blivit fylld är import av varan förbjudet på grund av sanktionerna.  

Så här ansöker du om kvottilldelning

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen när du ansöker om kvottilldelning:

 • 120 som förmånsbehandling 
 • RU som förmånsberättigande ursprungsland
 • FIPRE som kod för ytterligare uppgifter och ”120” som dess förklaring. 
 • när din ansökan gäller kvoten med löpnummer 098258
  • välj certifikatkod K025 i Tullklareringstjänsten
  • ange certifikatkod K025 som bifogat dokument för varuposten vid meddelandedeklarering  
 • när din ansökan gäller kvoten med löpnummer 098259 
  • välj certifikatkod K026 i Tullklareringstjänsten
  • ange certifikatkod K026 som bifogat dokument för varuposten vid meddelandedeklarering

Om de importerade varorna inte ryms i kvoten kan du placera varorna i ett tullager i väntan på att en ny kvot öppnas. Ange då i tulldeklarationen för tullagring koden för ytterligare uppgifter FIXXX och MRN-referensnumret för den importtulldeklaration med vilken du ansökte om kvottilldelning. 

Mera information: 
Tullkvoter
Angivande av villkorskod och Taric-tilläggsnummer
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling