Hoppa till innehåll

Importtulldeklarationer för varor som ska övergå till fri omsättning och nationella skattegränsdeklarationer inges i Tullklareringstjänsten

Utgivningsdatum 19.4.2021 10.43
Pressmeddelande

De tulldeklarationer för import som inges av företag för varor som ska övergå till fri omsättning har förnyats. Därtill förnyas de nationella skattegränsdeklarationerna, dvs. tulldeklarationerna för varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland. De nya deklarationerna inges genom meddelandedeklarering eller i en ny tullklareringstjänst som tagits i bruk den 19 april 2021. Inloggningen i Tullklareringstjänsten sker via Tullens webbplats med Suomi.fi-koder med fullmakten ”Tullklarering”. Elektronisk deklarering förutsätter att både importören och ombudet har ett EORI-nummer. 

I Tullklareringstjänsten inges importtulldeklarationer för varor som vill hänföras till ett tullförfarande med koden 40, 01, 07, 42, 45, 61, 63 eller 68.  I nationella skattegränsdeklarationer används koderna 40 och 61. Tullförfarandekod 49 slopas och i stället används tullförfarandekod 40 i fortsättningen. Deklarationerna för slutanvändning ändras dock inte, trots att tullförfarandekod 40 används i dem. Deklarationerna som hänför sig till tullkvoter eller tillstånd till uppgift som saknas inges till den nya Tullklareringstjänsten med en standardtulldeklaration i en fas. 

Gamla deklarationer i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden

Importdeklarationer som ingetts före den 19 april 2021 finns i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU), och handläggningen av halvfärdiga deklarationer slutförs där. I denna tjänst inges även i fortsättningen importdeklarationerna för aktiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel. 

Meddelandekunderna vid import ska övergå till att använda de förnyade deklarationerna senast 31.5.2021. 

Mera information: UCC(at)tulli.fi 
Kundmeddelande: Förnyade importtulldeklarationer tas i bruk 19.4.2021 (12.4.2021)

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering