Hoppa till innehåll

Importerar du indiska rör av duktilt gjutjärn? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i ett antidumpningsärende

Utgivningsdatum 26.9.2022 13.35
Pressmeddelande

Kommissionen har inlett en partiell interimsöversyn gällande rör av duktilt gjutjärn med ursprung i Indien. Begäran om översynen ingavs av företaget Electrosteel Castings Ltd som i januari 2022 slogs samman med dess närstående företag Srikalahasthi Pipes Limited. 

Översynen kommer att inriktas på en bedömning av om de gällande antidumpningsåtgärderna bör fortsätta eller upphävas eller om åtgärderna som tillämpas på Electrosteel Castings Ltd bör ändras. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90 (Taric-nummer 7303 00 10 10, 7303 00 90 10).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 363, 22.9.2022. Översynen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas. 

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar