Hyppää sisältöön

Tuotko maahan intialaisia pallografiittiraudasta valmistettuja putkia? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntiasiassa

Julkaisuajankohta 26.9.2022 13.35
Tiedote

Komissio on aloittanut osittaisen välivaiheen tarkastelun, joka koskee Intiasta peräisin olevia pallografiittiraudasta valmistettuja putkia. Tarkastelua on pyytänyt Electrosteel Castings Ltd -yritys, johon sulautui tammikuussa 2022 siihen etuyhteydessä oleva Srikalahasthi Pipes Limited -yritys. 

Tarkastelussa selvitetään, pitäisikö voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden soveltamista jatkaa, pitäisikö ne kumota vai pitäisikö Electrosteel Castings Ltd -yritykseen sovellettavia toimenpiteitä muuttaa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7303 00 10 ja ex 7303 00 90 (Taric-koodit 7303 00 10 10, 7303 00 90 10).

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 363, 22.9.2022. Tarkastelu päättyy 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksia ja tarkasteluja voi kommentoida, sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään. 

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja
Polkumyynti- ja tasoitustullit 
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit (pdf) 
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset (pdf) 
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet