Hoppa till innehåll

Identifieringsnummer för verksamhetsställe ska användas i de nya importdeklarationerna

Utgivningsdatum 21.5.2021 9.00
Pressmeddelande

I de nya importdeklarationerna ersätter identifieringsnumret för verksamhetsstället den tidigare identifieraren för verksamhetsstället, dvs. T-tilläggsdelen. Företag som är registrerade kunder hos Tullen kan för sina olika verksamhetsställen ha egna identifieringsnummer som anger verksamhetsställets namn- och adressuppgifter. Om inget identifieringsnummer för verksamhetsställe har angetts i deklarationen, används namn- och adressuppgifterna för företagets huvudkontor i förtullningsbeslutet. Likaså, om företaget vill få samlingsfakturan, dvs. periodspecifikationen, i pappersform till ett visst verksamhetsställe, ska man ange identifieringsnumret för detta verksamhetsställe. Om importören anlitar ett ombud vid deklareringen, ska ombudet alltid ange sitt eget identifieringsnummer för verksamhetsstället i deklarationen.

Vad är ett identifieringsnummer för verksamhetsställe och var kan jag kontrollera det?

När du ansöker om tillstånd eller registrering hos Tullen, antecknar Tullen ett eller flera identifieringsnummer för verksamhetsställe för ditt företag.

I tjänsten Egna uppgifter kan du kontrollera identifieringsnumren för de verksamhetsställen vars adresser du har angett till Tullen i ansökningar om tillstånd till tullklarering. I tjänsten finns inte sådana identifieringsnummer för verksamhetsställe som Tullen har gett till företag för Intrastat-deklarationer eller i samband med EORI-registrering. I tjänsten kan du utöver namn, adress och identifieringsnummer för verksamhetsställe även kontrollera reserveringsläget för garantin. Logga in i tjänsten Egna uppgifter med Suomi.fi-identifikation och använd fullmakten ”Läsa kunduppgifter gällande tullverksamhet”. Företag kan tills vidare inte befullmäktiga ombud att kontrollera identifieringsnumren för företagets verksamhetsställen i tjänsten Egna uppgifter.

Om du vill uppdatera uppgifterna om ditt företags verksamhetsställen, kan du be om detta genom ett fritt formulerat meddelande i tjänsten Egna uppgifter. Begärandena om uppdatering handläggs vid Tullens tillståndscentral.

Importören ska meddela identifieringsnumret till ombudet

Du ska meddela identifieringsnumret för verksamhetsstället till ombudet som upprättar tulldeklarationer för din räkning, om du vill att adressen för ett visst verksamhetsställe ska visas i förtullningsbesluten.

Om importören vill få räkningen som en nätfaktura (kod för ytterligare uppgifter FIVER), behöver den som upprättar deklarationen inte ange ett identifieringsnummer för verksamhetsställe. Identifieringsnumret ska dock anges om man vill att adressen för något annat verksamhetsställe än huvudkontoret ska visas i uppgifterna om importören. Om varken importörens identifieringsnummer för verksamhetsstället eller dennes nätfakturaadress har angetts i deklarationen, skickar Tullen periodspecifikationerna till företagets huvudkontor enligt företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Tullen skickar periodspecifikationer endast till sådana importörer som ställt en garanti hos Tullen, och som därmed har Tullens tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning.

Identifieringsnumret för verksamhetsställen tas stegvis i bruk

Identifieringsnumret för verksamhetsställen används redan i deklarationerna för tullagring och i de förnyade importdeklarationerna. Identifieringsnumret tas senare i bruk i importdeklarationerna för särskilda förfaranden och i förenklade importdeklarationer samt i deklarationerna för export, transitering samt införsel och utförsel, när dessa deklarationer börjar inges till det nya Tullklareringssystemet. Tills vidare ska man dock i dessa deklarationer fortfarande använda T-tilläggsdelen som specificerande uppgift för verksamhetsstället.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
KundmeddelandeTjänsten Egna uppgifter har öppnats för företag – kontrollera där identifieringsnumren för verksamhetsställena som behövs i de nya tulldeklarationerna (30.11.2020)

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering