Hoppa till innehåll

Tjänsten Egna uppgifter har öppnats för företag – kontrollera där identifieringsnumren för verksamhetsställena som behövs i de nya tulldeklarationerna

Utgivningsdatum 30.11.2020 9.18
Pressmeddelande

Tjänsten Egna uppgifter är nu tillgänglig för registrerade företag hos Tullen. I tjänsten kan man för närvarande kontrollera följande uppgifter om företagets verksamhetsställen: namn, adress och identifieringsnummer för verksamhetsställe. Tjänsten utvidgas senare. Till följande implementeras en funktion som gör det möjligt att kontrollera reserveringsläget för företagets samlade importgaranti.

Identifieringsnumret för verksamhetsstället ersätter T-tilläggsdelen i tulldeklarationerna

Det är nu viktigt att importföretagen går in i tjänsten Egna uppgifter och tar reda på identifieringsnumren för sina verksamhetsställen innan de nya importdeklarationerna tas i bruk. I de nya importdeklarationerna ersätter identifieringsnumret för verksamhetsstället den nuvarande identifieraren för verksamhetsstället, dvs. T-tilläggsdelen.

När man i deklarationerna som inges till det nya tullklareringssystemet anger EORI-nummer och identifieringsnummer för verksamhetsställe, genereras aktörernas namn- och adressuppgifter automatiskt på besluten utgående från dessa. Ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe.

Identifieringsnumret för verksamhetsstället ska vara angivet i deklarationen, om företaget vill att Tullen postar importdeklarationernas samlingsfakturor, dvs. periodspecifikationerna, till ett visst verksamhetsställe. Om varken importörens identifieringsnummer för verksamhetsstället eller dennes nätfakturaadress har angetts i deklarationen, skickar Tullen samlingsfakturan till företagets huvudkontor enligt företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Tullen skickar periodspecifikationer endast till sådana importörer som ställt en garanti hos Tullen, och som därmed har Tullens tillstånd till anstånd med betalning.

Identifieringsnumret för verksamhetsstället används redan i deklarationerna för tullagring och det tas senare i bruk även i deklarationerna för export, transitering samt införsel och utförsel. Tills vidare ska man dock i dessa deklarationer fortfarande använda T-tilläggsdelen som specificerande uppgift för företagets verksamhetsställen.

Importör: meddela identifieringsnumren till ombudet som upprättar deklarationer på dina vägnar

Importören ska också meddela identifieringsnumren för sina verksamhetsställen till ombudet som upprättar deklarationer för importörens räkning, om importören vill att adressen för ett visst verksamhetsställe ska visas i förtullningsbesluten.

Importföretaget kan tills vidare inte befullmäktiga ombudet att kontrollera identifieringsnumren för företagets verksamhetsställen i tjänsten Egna uppgifter.

Hur får man ett identifieringsnummer för verksamhetsställe

Identifieringsnumren för verksamhetsställen är Tullens kundregisteruppgifter om de verksamhetsställen som tillståndskunder och registrerade kunder har anmält till Tullen. Tullen har endast genererat identifieringsnummer för verksamhetsställen för sådana företag som har beviljats tillstånd eller registrerats av Finska tullen.

Om uppgifterna om ditt företag inte finns i Tullens kundregister, har ditt företag inte heller ett identifieringsnummer för verksamhetsställe och du kan inte logga in i tjänsten Egna uppgifter. Ditt företag får ett identifieringsnummer för verksamhetsställe när du ansöker om ett EORI-nummer hos Tullen. EORI-numret används som importörens identifieringsnummer i de nya importdeklarationerna.

Inloggningen i tjänsten sker med Suomi.fi-identifikation

Inloggningen i tjänsten Egna uppgifter sker med Suomi.fi-identifikation med fullmakten ”Läsa kunduppgifter gällande tullverksamhet”. Om ditt företag ännu inte har tagit dessa i bruk, lönar det sig att anskaffa dem snarast möjligt. Läs mer om identifiering och befullmäktigande.

Företaget kan be om uppdatering av uppgifterna om verksamhetsställena i tjänsten Egna uppgifter genom ett fritt formulerat meddelande som handläggs vid Tullens tillståndscentral.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering