Hoppa till innehåll

Fortsatt slutgiltig antidumpningstull på vissa kinesiska trådar och linor av stål

Utgivningsdatum 3.9.2021 11.00
Pressmeddelande

Kommissionens förlänger giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpningstullen på viss tråd och vissa linor av olegerat stål för för- och efterspänning med ursprung i Kina.   

Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 och ex 7312 10 69 (Taric-nummer 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 91, 7312 10 65 91 och 7312 10 69 91).

Antidumpningstullsatsen är olika för olika säljarföretag. Importören ska visa upp en giltig faktura för Tullen om den vill tillämpa en individuell antidumpningstull vid import. 

Importörerna bör också beakta att dessa produkter också omfattas av skyddsåtgärder som införts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 vid import av stålprodukter från tredjeländer. Om importören ansöker om import av dessa produkter inom en tullkvot enligt genomförandeförordningen, tas ut en tilläggstull på 25 procent i sin helhet för importkvantiteter som överskrider kvoten.  Om antidumpningstullen är högre än tilläggstullen uppbärs för kvantiteter utöver tullkvoten tilläggstullen till fullt belopp och antidumpningstullen som en skillnad mellan tilläggstullen och antidumpningstullen. Om däremot tilläggstullen är högre än antidumpningstullen  uppbärs bara tilläggstullen för importkvantiteter som överskrider tullkvoten.
 
För dessa situationer har kommissionen utfärdat genomförandeförordning (EU) 2019/1382 som separat fastställer vilka antidumpnings- och utjämningstullsatser ska tillämpas när också tilläggstull ska betalas för produkten.

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 309, 2.9.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar