Hyppää sisältöön

Kiinalaisten teräslankojen lopullista polkumyyntitullia jatketaan

Julkaisuajankohta 3.9.2021 11.00
Tiedote

Komissio jatkaa Kiinasta peräisin olevien tiettyjen seostamattomasta teräksestä valmistettujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen lopullista polkumyyntitullia. 

Tavarat luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ja ex 7312 10 69 (Taric-koodit 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 91, 7312 10 65 91 ja 7312 10 69 91).

Polkumyyntitullin määrä vaihtelee eri myyjäyritysten välillä. Tuojan on esitettävä tullille pätevä kauppalasku, jos se haluaa soveltaa tuonnissa yksilöllistä polkumyyntitullia. 

Lisäksi tuojien on hyvä huomioida, että näihin tuotteisiin kohdistuu myös suojatoimenpiteitä, jotka on määrätty kolmansien maiden terästuotteiden tuonnille komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/159. Jos tuoja hakee näiden tuotteiden tuontia täytäntöönpanoasetuksen määrittelemään tariffikiintiöön, kannetaan kiintiön ylittävästä tuontimäärästä 25 prosentin lisätulli kokonaisuudessaan. Jos polkumyyntitulli on suurempi kuin lisätulli, kannetaan kiintiön ylittävästä tuontimäärästä lisätulli täysimääräisenä sekä polkumyyntitullista lisätullin ja polkumyyntitullin välinen erotus. Jos sen sijaan lisätulli on suurempi kuin polkumyyntitulli, kiintiön ylittävästä tuontimäärästä kannetaan ainoastaan lisätulli.
 
Komissio on antanut tällaisia tilanteita varten täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1382, jossa on erikseen määritelty sovellettavien polkumyynti- ja tasoitustullien määrät silloin, kun samasta tuotteesta on maksettava myös lisätulli.

Asiasta on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa L 309, 2.9.2021.

Lisätietoja
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet