Hoppa till innehåll

Företag: Ändringar i befullmäktigande av ombud från den 19 april

Utgivningsdatum 16.4.2021 13.59
Pressmeddelande

Från den 19 april är det inte längre möjligt att använda Suomi.fi-tjänsten för att befullmäktiga ombud som inger importdeklarationer, utan i stället ska man använda t.ex. ett speditionsavtal. Ändringen har att göra med införandet av den nya Tullklareringstjänsten. 

Ombudet behöver dock fortfarande använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter för att inge deklarationerna. Personer som har hand om företagets tullärenden ska ha den ärendefullmakt som behövs för tjänsten, och vid behov även fullmaktsrätt.  Fullmakten som används är fortfarande ”Tullklarering”.  

Läs på vår webbplats hur du ger fullmakt i praktiken.

Håll dig á jour med tullärenden:
Prenumerera på Tullens meddelanden
Prenumerera på Tullens nyhetsbrev 

Tullrådgivningen
Allmän rådgivning för företagskunder, tfn 0295 5202, kl. 8–16.15

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering