Hoppa till innehåll

Följ upp Tullens begäranden om hörande och svara på dem omgående

Utgivningsdatum 11.1.2023 9.42 | Publicerad på svenska 7.2.2023 kl. 15.30
Pressmeddelande

Om Tullen har för avsikt att fatta ett beslut som skulle vara negativt för kunden, har kunden möjlighet att bli hörd och avge sitt bemötande innan det slutgiltiga beslutet fattas. Från och med 5.11.2022 har Tullen i fråga om import- och införseldeklarationer begärt bemötande genom en separat begäran om hörande och inte längre med ett felmeddelande eller en begäran om tilläggsutredning. Syftet med ibruktagandet av begäranden om hörande är att göra handläggningen av meddelandedeklaranters deklarationer smidigare och snabbare.

Om ditt företag har fått övergångstid för ibruktagande av nya och uppdaterade deklarationsmeddelanden, begär Tullen under övergångstiden svar på begäran om hörande med en begäran om tilläggsutredning.

Du kan svara på begäran om hörande redan innan tidsfristen går ut

Om du får en begäran om hörande från Tullen, fortsätter handläggningen av din deklaration först när du avgett ett bemötande till begäran om hörande. Svara på begäran om hörande också i det fall att du godkänner Tullens förslag.

Svaret ska avges inom 30 dygn från det att begäran om hörande syns i Tullklareringstjänsten eller du har fått meddelandet om begäran om hörande. Om du är en meddelandedeklarant som ännu inte har testat och tagit i bruk meddelanden om begäran om hörande, får du begäran om hörande per post. Svarstiden är då 38 dygn från dagen för beslutsförslaget.

Om du inte alls svarar på begäran om hörande, fastställs Tullens beslutsförslag som slutgiltigt beslut när tidsfristen gått ut.

Meddelandedeklaranter som anlitar en tjänsteleverantör

Om du är en meddelandedeklarant som anlitar en tjänsteleverantör för meddelandeförmedling, då har din tjänsteleverantör testat begärandena om hörande åt dig. Ditt företag behöver inte söka sig till testning eller meddela Tullen om ibruktagandet av en ny programversion. Tullen skickar automatiskt meddelanden med begäranden om hörande till dig. Kontakta din programleverantör för att ta reda på hur begärandena om hörande syns i programmet du använder och hur man besvarar dem.

När och till vem skickas begäran om hörande?

Tullen skickar begäran om hörande till det ombud eller den aktör som i tulldeklarationen har angetts som deklarant.

Begäran om hörande skickas med ett meddelande, via Tullklareringstjänsten eller per post. När ett bemötande begärs av meddelandekunder skickar Tullen begäran om hörande med ett meddelande, om kunden tagit i bruk begäran om hörande.

Praktiska exempel på när du kan få en begäran om hörande:

  • Varorna har ”frigjorts olovligt” och du gör en tulldeklaration i efterhand. Tullen ber dig om mer information om det som inträffat och överväger en eventuell felavgift. Om det slutar med att Tullen föreslår en felavgift, skickar Tullen ett beslutsförslag och en begäran om hörande i anslutning till det.
  • Du inger en kompletterande deklaration först efter att tidsfristen gått ut. Tullen har skickat dig påminnelser om saken. Tullen skickar dig ett nytt förslag till förtullningsbeslut för hörande med en eventuell felavgift.

Hur säkerställer du att handläggningen av tulldeklarationen fortsätter smidigt?

Som meddelandedeklarant får du begäran om hörande med ett meddelande när du har tillgång till de nya importmeddelandena enligt version 2.1 för import. Svara omgående på begäran om hörande, så kan handläggningen av din deklaration fortsätta och du får ett förtullningsbeslut.

Om du inger tulldeklarationer i Tullklareringstjänsten, skickar Tullen ett meddelande till din deklaration och ett negativt beslutsförslag. Du får också den här informationen till din e-post, om du har tagit e-postnotifikationer i bruk. Deklarationen syns i listan ”Under handläggning” och väntar på ditt svar. När du öppnar deklarationen och de tillhörande meddelandena, ser du begäran om hörande som Tullen skickat. Öppna meddelandet, fyll i punkten ”Svar” och skicka deklarationen. Därefter fortsätter Tullen att handlägga deklarationen och du får ett beslut.

Mer information:

Kundmeddelande Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering