Hyppää sisältöön

En ny begäran om hörande tas i bruk hösten 2022

Utgivningsdatum 13.1.2022 8.40 | Publicerad på svenska 4.2.2022 kl. 8.23
Pressmeddelande

Om Tullen har för avsikt att fatta ett beslut som skulle vara negativt för kunden, har kunden möjlighet att bli hörd och avge sitt bemötande innan det slutgiltiga beslutet fattas. Från hösten 2022 kan Tullen begära bemötande genom en separat begäran om hörande i fråga om import- och införseldeklarationer.

Till vem skickas begäran om hörande?

Tullen skickar begäran om hörande till det ombud eller den aktör som i tulldeklarationen har angetts som deklarant.

Beroende på situationen skickas begäran om hörande till följande aktör:

  • aktören som ingett deklarationen, om hörandet sker innan varorna frigörs 
  • i fråga om importdeklarationer importören, om hörandet sker efter att varorna frigjorts för tullförfarandet
  • ombudet, om deklarationen har ingetts av ett indirekt ombud
  • den som lämnat in ändringsbegäran, om hörandet hänför sig till en ändringsbegäran 
  • den tull- eller skattskyldige, om det är fråga om tull eller skatt som inte tagits ut
  • deklaranten eller ombudet, om det är fråga om uppbörd av en felavgift eller en tullhöjning
  • i fråga om deklarationer för tillfällig lagring transportfirman, om hörandet sker efter att deklarationen för tillfällig lagring har registrerats.

Hur får jag begäran om hörande?

Begäran om hörande skickas med ett meddelande, via Tullklareringstjänsten eller per post. Till meddelandekunder skickar Tullen begäran om hörande med ett meddelande. I annat fall skickar Tullen begäran om hörande via Tullklareringstjänsten och vid behov per post.

Om en meddelandekund ännu inte har testat och tagit i bruk begäran om hörande och svar på begäran om hörande, skickar Tullen begäran om hörande via Tullklareringstjänsten och per post.

Tidsfrist för hörande

Vid meddelandedeklarering svarar man på Tullens begäran om hörande genom att skicka ett svar på begäran om hörande. Svaret ska ges inom 30 dygn från det att begäran om hörande har anlänt.

I Tullklareringstjänsten kan bemötande begäras antingen med en begäran om tilläggsutredning eller med en anmälan om begäran om hörande. Svaret ska ges inom 30 dygn från det att bemötande har begärts.

Om Tullen skickar begäran om hörande till kunden per post är svarstiden 38 dygn från det att bemötande har begärts. 

Handläggningen av deklarationen fortsätter när Tullen får ett bemötande till begäran om hörande. Om kunden inte svarar på begäran om hörande inom utsatt tid, anses kunden ha godkänt Tullens beslutsförslag som är negativt för kunden, och förslaget fastställs som slutgiltigt beslut.

Mera information:
Unionens tullkodex (EU) 952/2013, artikel 22.6
ucc(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering