Hyppää sisältöön

Uusi kuulemispyyntö käyttöön syksyllä 2022

Julkaisuajankohta 13.1.2022 8.40
Tiedote

Jos Tulli on tekemässä päätöksen, joka vaikuttaisi kielteisesti asiakkaaseen, asiakkaalla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa ennen lopullista päätöstä. Syksyllä 2022 alkaen tuonnin ja saapumisen ilmoituksissa Tulli voi pyytää vastinetta erillisellä kuulemispyynnöllä.

Kenelle kuulemispyyntö lähetetään?

Tulli toimittaa kuulemispyynnön  edustajalle tai toimijalle, joka on nimetty tulli-ilmoituksessa ilmoittajaksi.  

Kuulemispyyntö lähetetään tilanteen mukaan seuraavalle toimijalle:

  • ilmoituksen tehneelle toimijalle, jos kuuleminen tapahtuu ennen tavaroiden luovutusta 
  • tuonnin ilmoituksissa tuojalle, jos kuuleminen tapahtuu tullimenettelyyn luovutuksen jälkeen
  • edustajalle, jos ilmoituksen on antanut välillinen edustaja
  • muutospyynnön tekijälle, jos kuuleminen liittyy muutospyyntöön 
  • tulli- tai verovelvolliselle, jos kyseessä on kantamatta jäänyt tulli tai vero
  • ilmoittajalle tai edustajalle, jos kyseessä on virhemaksun tai tullinkorotuksen kantaminen
  • väliaikaisen varastoinnin ilmoituksissa kuljetusliikkeelle, jos kuuleminen tapahtuu väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen rekisteröimisen jälkeen.
  • varastoinnin ilmoituksen rekisteröimisen jälkeen.

Miten saan kuulemispyynnön?

Kuulemispyyntö lähetetään sanomalla, Tulliselvityspalvelussa tai postitse. Jos vastinetta pyydetään sanoma-asiakkaalta,Tulli toimittaa kuulemispyynnön sanomalla. Muutoin Tulli lähettää kuulemispyynnön Tulliselvityspalvelussa ja tarvittaessa postitse.

Jos sanoma-asiakas ei ole vielä testannut ja ottanut käyttöön kuulemispyyntösanomaa ja sen vastaussanomaa, Tulli lähettää kuulemispyynnön Tulliselvityspalvelussa ja postitse.

Määräaika kuulemiselle

Sanoma-asioinnissa Tullin antamaan kuulemispyyntösanomaan vastataan  kuulemisen vastaussanomalla. Vastaus on annettava 30 vuorokauden kuluessa kuulemispyynnön saapumisesta. 

Tulliselvityspalvelussa vastinetta voidaan pyytää joko lisäselvityspyynnöllä tai kuulemispyyntöilmoituksella. Vastaus on annettava 30 vuorokauden kuluessa vastineen pyytämisestä.

Jos Tulli lähettää kuulemispyynnön asiakkaalle postitse, vastausaika on 38 vuorokautta vastineen pyytämisestä. 

Ilmoituksen käsittely jatkuu, kun Tulli saa vastineen kuulemispyyntöön. Jos asiakas ei vastaa kuulemispyyntöön määräajassa, tätä pidetään Tullin asiakkaalle kielteisen esityksen hyväksymisenä ja esitys muuttuu lopulliseksi päätökseksi. 

Lisätietoa
Unionin tullikoodeksi (EU) 952/2013, 22 artikla 6 kohta
ucc(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet