Hoppa till innehåll

Dokumentkod som ska anges vid tullklarering när den föregående funktionen är en elektronisk deklaration för tillfällig lagring

Utgivningsdatum 27.3.2023 15.47 | Publicerad på svenska 6.4.2023 kl. 9.53
Pressmeddelande

När den föregående funktionen vid tullklareringen är en deklaration för tillfällig lagring (TSD) som ingetts i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering, ska det tidigare dokumentet anges med koden 337.

Om det vid tullklareringen är oklart i vilket system det tidigare dokumentet handlagts, kan man se det i  det tidigare dokumentets MRN-nummer. När det tidigare dokumentet upprättats som en TSD-deklaration, är det femte tecknet i MRN-numret ”E” och den näst sista bokstaven ”U”. Då är koden för det tidigare dokumentet 337.

Det är viktigt att använda rätt kod, eftersom förfarandet för tillfällig lagring i annat fall inte avslutas.

På hösten 2023 ändras koderna för tidigare dokument till fyrsiffriga koder. Mera information om detta ges senare.

Mera information:
Ange uppgiften om tidigare dokument rätt i tulldeklarationen (kundmeddelande 24.11.2022) 
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering