Hoppa till innehåll

Det är inte möjligt att inge tulldeklarationen på förhand, om deklarationen kräver ett e-AD-dokument

Utgivningsdatum 26.4.2023 12.42 | Publicerad på svenska 4.5.2023 kl. 7.24
Pressmeddelande

I Tullens system förekommer ett fel i sådana situationer där man på förhand (ytterligare typ av deklaration D) har ingett deklarationer för tullförfarandena 07 och 45 (ytterligare förfarande F06) och därtill ingett ett e-AD-dokument i EMCS-systemet före ankomsten.

e-AD-dokument får inte inges på förhand i EMCS-systemet. För närvarande får inte heller deklarationer för tullförfarandena 07 eller 45 (ytterligare förfarande F06) inges på förhand, utan tulldeklarationen avslås. Inge e-AD-dokumentet i EMCS-systemet först efter att varan har anlänt och dess ankomst har anmälts.

Tulldeklarationerna för tullförfarandena 07 och 45 (ytterligare förfarande F06) kan ändras, men det är inte ännu möjligt att korrigera dem. Avsikten är att korrigeringen ska bli möjlig efter versionsuppdateringen på hösten 2023.

Mera information

Angivande av punktskattepliktiga produkter i tulldeklarationen
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande