Angivande av punktskattepliktiga produkter i tulldeklarationen vid import

Standardtulldeklarationerna inges till Tullklareringstjänsten (UTU) eller genom meddelandetrafik 

b) Produkterna omfattas av uppskovsförfarandet när de förtullas

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter

Ange

 • i uppgifterna om deklarationspartiet: koden för ytterligare uppgifter FIXFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer (t.ex. FIXFA FI12345678E00)  
 • på varupostnivå: tullförfarande 45XX eller 07XX  
 • på varupostnivå: koden för ytterligare förfarande F06 (harmoniserad punktskattepliktig produkt) 
 • på varupostnivå: koden för ytterligare uppgifter FIXFC och koden för produktgrupp.

Om det finns ett driftavbrott i Tullklareringssystemet och du använder reservförfarandet, ange samma uppgifter på SAD-blanketten som i Tullklareringstjänsten. 

Nationellt punktskattepliktiga produkter (t.ex. läskedrycker, smörjoljor och -medel samt stenkol)

Ange

 • i uppgifterna om deklarationspartiet: koden för ytterligare uppgifter FIXFB och den registrerade mottagarens eller den godkända upplagshavarens punktskattenummer (t.ex. FIXFB FI12345678A00) 
 • på varupostnivå: tullförfarande 45XX  
 • på varupostnivå: koden för ytterligare förfarande 658 (nationellt punktskattepliktig produkt) 

b) Produkterna omfattas inte av uppskovsförfarandet när de förtullas

Tullförfarandet är 

 • 40XX eller 
 • något annat tullförfarande vid import. 

Andra än standardtulldeklarationer, dvs. förenklade tulldeklarationer, inges med ett meddelande till ITU-systemet eller med en SAD-blankett

a) Produkterna omfattas av uppskovsförfarandet när de förtullas

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter

Ange

 • på rubriknivå: tilläggskoden för särskild upplysning XFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer (t.ex. XFA FI12345678E00)  
 • på varupostnivå: tullförfarandekoden 45XX och det nationella förfarandet 7WE (överföring till punktskattefritt lager (skatteupplag), till en registrerad mottagare eller till en tillfälligt registrerad mottagare) eller tullförfarandkoden 07XX (överföring till ett helt skattefritt lager).
 • på varupostnivå: tilläggskoden för särskild upplysning XFC och koden för produktgrupp.  

Nationellt punktskattepliktiga produkter (t.ex. läskedrycker och dryckesförpackningar) 

Ange

 • på rubriknivå: tilläggskoden för särskild upplysning XFB och den registrerade mottagarens eller den godkända upplagshavarens punktskattenummer (t.ex. XFB FI12345678A00).  
 • på varupostnivå: tullförfarandekoden 45XX 

Om du inger tulldeklarationen på SAD-blankett, ange de ovannämnda uppgifterna i fält 44.  


b) Produkterna omfattas inte av uppskovsförfarandet när de förtullas

Tullförfarandet är 

 • 40XX eller 
 • något annat tullförfarande vid import. 

Övrigt att beakta 

Vid kreditkunders förtullningar ska en punktskattedeklaration avges och punktskatterna betalas senast den 12 dagen i månaden efter den månad då varorna frigjordes. Skattedeklarationen avges och punktskatterna betalas i tjänsten MinSkatt.

Vid användning av tullförfaranden som börjar på 40 ska det punktskattebelopp som uppbärs inkluderas i skattegrunden för importmomsen i tulldeklarationen. 

Vid kontantförtullningar ska punktskatten betalas i samband med förtullningen.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning