Angivande av punktskattepliktiga produkter i tulldeklarationen vid import

Skatteupplagringsförfarandet är ett uppskovsförfarande som gäller punktbeskattningen. I mervärdesskattegrunden vid import inkluderas inte punktskatt för varor som omfattas av skatteupplagringsförfarandet. Skyldigheten att betala punktskatt uppstår först när produkterna frisläpps från uppskovsförfarandet. 

Punktskattepliktiga produkter kan flyttas till skatteupplagringsförfarandet, om importören har tillstånd till användning av förfarandet. Tillstånd till skatteupplagringsförfarandet beviljas av Skatteförvaltningen. På importplatsen för varor från ett område utanför EU lämnar importören in en tulldeklaration, med vilken hen anger att varor ska flyttas till skatteupplagringsförfarandet. 
För punktskattepliktiga varor kan man inte lämna in en deklaration för varor av lågt värde, fastän varornas värde är under 150 euro.
 

Standardtulldeklarationerna inges till Tullklareringstjänsten (UTU) eller genom meddelandetrafik 

b) Produkterna omfattas av uppskovsförfarandet när de förtullas

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter

Ange

 • i uppgifterna om deklarationspartiet: koden för ytterligare uppgifter FIXFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer (t.ex. FIXFA FI12345678E00)  
 • på varupostnivå: tullförfarande 45XX eller 07XX  
 • på varupostnivå: koden för ytterligare förfarande F06 (harmoniserad punktskattepliktig produkt) 
 • på varupostnivå: koden för ytterligare uppgifter FIXFC och koden för produktgrupp.

Om det finns ett driftavbrott i Tullklareringssystemet och du använder reservförfarandet, ange samma uppgifter på SAD-blanketten som i Tullklareringstjänsten. 

Nationellt punktskattepliktiga produkter (t.ex. läskedrycker, smörjoljor och -medel samt stenkol)

Ange

 • i uppgifterna om deklarationspartiet: koden för ytterligare uppgifter FIXFB och den registrerade mottagarens eller den godkända upplagshavarens punktskattenummer (t.ex. FIXFB FI12345678A00) 
 • på varupostnivå: tullförfarande 45XX  
 • på varupostnivå: koden för ytterligare förfarande 658 (nationellt punktskattepliktig produkt) 

b) Produkterna omfattas inte av uppskovsförfarandet när de förtullas

Tullförfarandet är 

 • 40XX eller 
 • något annat tullförfarande vid import. 

Andra än standardtulldeklarationer, dvs. förenklade tulldeklarationer, inges med ett meddelande till ITU-systemet eller med en SAD-blankett

a) Produkterna omfattas av uppskovsförfarandet när de förtullas

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter

Ange

 • på rubriknivå: tilläggskoden för särskild upplysning XFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer (t.ex. XFA FI12345678E00)  
 • på varupostnivå: tullförfarandekoden 45XX och det nationella förfarandet 7WE (överföring till punktskattefritt lager (skatteupplag), till en registrerad mottagare eller till en tillfälligt registrerad mottagare) eller tullförfarandkoden 07XX (överföring till ett helt skattefritt lager).
 • på varupostnivå: tilläggskoden för särskild upplysning XFC och koden för produktgrupp.  

Nationellt punktskattepliktiga produkter (t.ex. läskedrycker och dryckesförpackningar) 

Ange

 • på rubriknivå: tilläggskoden för särskild upplysning XFB och den registrerade mottagarens eller den godkända upplagshavarens punktskattenummer (t.ex. XFB FI12345678A00).  
 • på varupostnivå: tullförfarandekoden 45XX 

Om du inger tulldeklarationen på SAD-blankett, ange de ovannämnda uppgifterna i fält 44.  


b) Produkterna omfattas inte av uppskovsförfarandet när de förtullas

Tullförfarandet är 

 • 40XX eller 
 • något annat tullförfarande vid import. 

Övrigt att beakta 

Kontrollera alltid förutsättningarna för skattefrihet i lagstiftningen. Du kan läsa mer om punktskatt vid import på Skatteförvaltningens webbplats och om grunder för tullfrihet på Tullens webbplats.

Varukoderna för punktskattepliktiga produkter kan kräva en varukodsspecifik extra mängd, som oftast är LPA (liter ren alkohol) eller LTR (varor i liter). För att fastställa tullar kan man bli tvungen att ange skatteberäkningsmängden med extramängdenheten ECL.

Mera information

Beakta följande

Om importören är Tullens kreditkund eller en kontantkund som använder ett indirekt ombud, behöver man inte ange några tilläggskoder gällande punktskatt i tulldeklarationen. Punktskattedeklarationen inges i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Importören ska själv lägga till punktskatten i momsskattegrunden.

Om importören av varorna är en kontantkund eller om kontantkunden använder ett direkt ombud, ska tilläggskoder för punktskatterna anges i tulldeklarationen. Om importören är registrerad som momsskyldigt företag, ska importören i månadsdeklarationen till Skatteförvaltningen i momsskattegrunden ange de punktskatter som uppburits med ett förtullningsbeslut. Tilläggskoderna för punktskatter (acciser) finns i Fintaric-tjänsten. Tilläggskoderna för punktskatter anges utgående från importproduktens egenskaper och varukod.

Om transporten avslutas i ett annat EU-land och förutsättningarna i 94b § i mervärdesskattelagen uppfylls, ska man i importdeklarationen ange den registrerade avsändarens punktskattenummer som Skatteförvaltningen i Finland har beviljat. Mera information om tillämpningen av 94b § i mervärdesskattelagen finns på Tullens sida Andra fall av skattefrihet samt  i Skatteförvaltningens anvisning.


Du tänker importera ”single malt” whisky enligt varukod 2208 30 30 00 med en alkoholhalt på 40 %. Produktgruppen är etylalkohol med en volymprocent över 2,8 som klassificeras enligt varukod 2208. Då är koden för punktskatten på alkoholdrycken V227. Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar under 5 liter. Ange då koden V807 för punktskatten på dryckesförpackningen.

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. För sådan här alkohol behöver man inte betala punktskatt för läskedryck, så ange också negationskoden V997.


Du tänker importera rödvin enligt varukod 2204 21 94 19 med en alkoholhalt på 12 %. Produktgruppen är viner och övriga alkoholdrycker som tillverkas genom jäsning och vars alkoholhalt överstiger 8, men med en volymprocent på högst 15. Då är koden för punktskatten på alkoholdrycken V211.

Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar under 5 liter. Koden V804 för punktskatt på dryckesförpackning används för varukoden 2204, vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol.

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. För sådan här alkohol behöver man inte betala punktskatt för läskedryck, så ange också negationskoden V997.


Du tänker importera öl enligt varukod 2203 00 01 00 med en alkoholhalt på 4,5 %. Produktgruppen är öl med en alkoholhalt på över 2,8 volymprocent. Då är koden för punktskatten på alkoholdrycken V204. Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar under 5 liter. Koden V803 för punktskatt på dryckesförpackning används för varukoden 2203, maltdrycker. 

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. För sådan här alkohol behöver man inte betala punktskatt för läskedryck, så ange också negationskoden V997.


Du tänker importera kolsyrad apelsindryck med tillsats av socker enligt varukod 2202 99 19 11, men drycken är emellertid inte fruktdryck enligt varukod 2009. Produkten anses som livsmedel, därför har den en avvikande momssats på 14 %, och koden Q227. Punktskatt på dryckesförpackning betalas för produkter som hör till varukodsgrupp 22, om varan som ska importeras kommer i förpackningar under 5 liter. Koden V802 för punktskatt på dryckesförpackning används för produkter som omfattas av varukoden 2202.

Om produkten inte omfattas av punktbeskattningen av dryckesförpackningar ange koden V998. Punktskatt på läskedryck ska betalas för produkten. Koden V345 används för punktskatt på läskedrycksprodukter i grupp 2202 som innehåller socker och högst 0,5 volymprocent alkohol.


Om produkten du tänker importera inte är punktskattepliktig eller om du är registrerad som punktskattskyldig hos skatteförvaltningen, ange punktskattens negationskod V999. 


Momsgrunden för import av en vara fastställs utgående från tullvärdet, om inte något annat stadgas i mervärdesskattelagen. Tullvärdet fastställs i första hand utgående från transaktionsvärdet, dvs. det pris som faktiskt betalats för varan.

Läs mer 

Till momsgrunden inkluderas i samband med förtullningen av en vara de tullar, importskatter och -avgifter som t.ex. är antidumpnings- och utjämningstullar samt punktskatter. I skattegrunden inkluderas också skatter och övriga avgifter som ska betalas utanför Finland. Läs mera om momsgrunden vid import i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning.