Hoppa till innehåll

Ändringar i koderna för förmånsbehandling i importdeklarationerna som tas i bruk i april 2021

Utgivningsdatum 22.2.2021 7.23
Pressmeddelande

Importdeklarationerna för varors övergång till fri omsättning kommer i april 2021 att inges till Tullens nya tullklareringstjänst. I samband med detta införs två ändringar i de koder för förmånsbehandling som används i importdeklarationerna. 

Framöver används den nya koden 128 då man begär förmånsbehandling enligt en tullkvot och varorna återinförs efter passiv förädling. Dessutom slopas koden 225 och i stället används koden 220. Koden 220 används då man begär förmånsbehandling för varor enligt en GSP-tullkvot som förutsätter att ett särskilt intyg visas upp. 

De förenklade tulldeklarationerna och deklarationerna för särskilda förfaranden vid import förnyas våren 2022. Tills vidare inges dessa deklarationer till den nuvarande Importdeklarationstjänsten (ITU). I dessa används de nuvarande koderna för förmånsbehandling. 

I uppgifterna som finns i varukodstjänsten Fintaric och i dess distributionstjänst kan det tills vidare förekomma motstridigheter i koderna för förmånsbehandling. Motstridigheterna beror på att importdeklarationerna förnyas stegvis, men de kommer att rättas till när den nya tullklareringstjänsten tas i bruk i sin helhet. 

Mera information: 
UCC(at)tulli.fi 

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering