Livsmedel

Vid inresa från ett EU-land

När du kommer från ett EU-land kan du i princip föra med dig livsmedel av animaliskt ursprung utan begränsningar. Mera information på Livsmedelsverkets webbplats. Kom dock ihåg risken för spridning av afrikansk svinpest. 

Vid inresa från ett land utanför EU

Resandeinförsel av livsmedel från länder utanför EU omfattas av begränsningar, och det är Livsmedelsverket som svarar för bestämmelserna. Du kan inte föra med dig t.ex. kött, köttprodukter, mjölk eller mjölkprodukter.

Det är dock tillåtet att föra in högst 2 kg modersmjölksersättning, babymat samt livsmedel som behövs av särskilda medicinska skäl. Produkterna ska vara välkända produktmärken i oöppnade ursprungliga detaljhandelsförpackningar, förutom då de börjat användas, och de ska stå sig i rumstemperatur.

Frukt och grönsaker

Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen.

Inte ens ett äpple från ett land utanför EU

Livsmedel av animaliskt ursprung

Införsel av livsmedel och t.ex. mat för sällskapsdjur av animaliskt ursprung har begränsats på grund av risken för spridning av djursjukdomar. Avgörande är varifrån du för in livsmedlen. Ta del av våra anvisningar och ta vid behov kontakt med Livsmedelsverket.

Undantag:

Du kan föra med dig kött, köttprodukter, mjölk eller mjölkprodukter från följande länder utanför EU: Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino, Schweiz och Island. Mängden produkter som förs in är inte begränsad, bara

  • värdet på varorna inte överskrider värdegränserna för medförda varor och
  • mängden kan anses som rimlig för personlig konsumtion.

Fiskeriprodukter

Du kan föra in 20 kg fiskeriprodukter eller en urtagen fisk oberoende av hur mycket den väger.

Viktbegränsningen gäller inte följande länder: Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino, Schweiz, Färöarna och Island.

Beakta dock att avgångslandet, t.ex. Norge, kan begränsa exporten av fiskeriprodukter. Kontrollera gällande exportrestriktioner hos avgångslandets tullmyndighet.

Livsmedel som du kan föra med dig utan kvantitativa begränsningar

Enligt EU:s förordning om införsel för personligt bruk av produkter kan resande utan kvantitativa begränsningar föra med sig bl.a. följande livsmedel:

Bröd, kakor, kex, choklad och andra konfektyrer (inkl. sötsaker) som inte blandats eller fyllts med köttprodukter
Pastaprodukter och nudlar som inte blandats eller fyllts med köttprodukter
Buljong och kryddor färdigpackade för slutkonsumenten
Köttextrakt och köttkoncentrat
Alla andra livsmedelsprodukter som inte innehåller färskt eller bearbetat kött eller mjölk och som innehåller mindre än 50 procent bearbetade ägg- eller fiskeriprodukter.

Ta del av Eviras anvisning om införsel av hemkomstgåvor. Beakta också att man utöver ovannämnda restriktioner alltid ska iaktta s.k. skyddsbeslut vid resandeinförsel. Det ankommer alltid på importören att iaktta skyddsbesluten.

Enligt EU:s förordning om införsel för personligt bruk av produkter kan resande utan kvantitativa begränsningar föra med sig bl.a. följande livsmedel:

  • Bröd, kakor, kex, choklad och andra konfektyrer (inkl. sötsaker) som inte blandats eller fyllts med köttprodukter
  • Pastaprodukter och nudlar som inte blandats eller fyllts med köttprodukter
  • Buljong och kryddor färdigpackade för slutkonsumenten
  • Köttextrakt och köttkoncentrat
  • Alla andra livsmedelsprodukter som inte innehåller färskt eller bearbetat kött eller mjölk och som innehåller mindre än 50 procent bearbetade ägg- eller fiskeriprodukter.

Beakta också att man utöver ovannämnda restriktioner alltid ska iaktta s.k. skyddsbeslut vid resandeinförsel. Det ankommer alltid på importören att iaktta skyddsbesluten.

Andra livsmedel av animaliskt ursprung

Du kan föra in övriga livsmedel av animaliskt ursprung, såsom honung, grodlår, sniglar och ägg, när mängden inte överskrider 2 kg.

Du får utan EU:s CITES-importtillstånd föra in högst 125 gram kaviar. EU:s CITES-avtal gäller handeln med utrotningshotade djur och växter samt med produkter som tillverkats av dessa.

Beakta följande

Tullen övervakar växtbaserade livsmedel som förs in i landet, men privatpersoners införsel av kryddor för eget bruk eller som gåva omfattas inte av övervakningen. Kryddorna innebär dock risker eftersom de till exempel kan innehålla mögeltoxiner eller salmonella. Vissa kryddor har intensivövervakats av EU just därför att de konstaterats orsaka problem för hälsan. Dålig kvalitet upptäcks bara med laboratorieundersökningar.


Införsel av jakttroféer och kött från en jaktresa omfattas av restriktioner. Mer information om restriktionerna hittar du på finska på Livsmedelsverkets webbplats. Om du behöver veta mera ta kontakt med Livsmedelsverket. 


Om införseln av animaliska livsmedel inte uppfyller ovan nämnda krav ska varupartierna genomgå en avgiftsbelagd veterinär gränskontroll. Införsel är tillåten endast via Helsingfors, Helsingfors-Vanda flygplats eller Vaalimaa. Varupartierna ska uppfylla villkoren för kommersiell import (tillåtet importland och tillåten produktionsanläggning, sundhetscertifikat enligt EU-mall). I annat fall ska varorna överlåtas till Tullen för förstöring. Läs mer på Livsmedelverkets webbplats.


Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning