Hoppa till innehåll

Utomlands på sportlovet? Var noga med vilka matvaror du tar med dig hem

Utgivningsdatum 15.2.2023 8.00
Pressmeddelande

När en utlandsresa hägrar funderar man mer sällan på hemresan. Innan man återvänder hem är det dock viktigt att reda ut vad man får och inte får föra med sig till Finland från resan. Alla resenärer vet t.ex. inte att man inte får föra in några mjölk- och köttprodukter till Finland från länder utanför EU. Visste du det?

Resenärer får inte föra in animaliska produkter, dvs. kött, köttprodukter, mjölk eller mjölkprodukter, till Finland från länder utanför EU. Därtill är det bra att veta att det i EU-länder där afrikansk svinpest förekommer finns restriktionszoner, från vilka man endast i mycket begränsad utsträckning får medföra svin- eller vildsvinskött eller produkter som innehåller dessa. Införseln av animaliska livsmedel har begränsats för att förhindra spridningen av djursjukdomar.

För den som åker utomlands på sportlovet lönar det sig att redan i förväg bekanta sig med restriktionerna och förbuden på Tullens eller Livsmedelsverkets webbplats för att undvika otrevliga överraskningar vid hemkomsten. Det lönar sig att fästa uppmärksamhet bl.a. vid vad man kan föra in och från vilket land. Det finns nämligen skillnader, betonar tullöverinspektör Tiia Sulander-Seppänen.

Sundhetscertifikat krävs för färska frukter

Om resenären tänker föra in till Finland frukter, bär, grönsaker, rotfrukter eller örter från ett land utanför EU, måste hen skaffa ett sundhetscertifikat från myndigheterna i avgångslandet. Undantag till detta utgör bananer, dadlar, durian, ananas och kokos.

I växtskyddslagstiftningen är Kanarieöarna ett område utanför EU. Madeira, som hör till Portugal, hör däremot till EU-området och därför krävs inget sundhetscertifikat därifrån. Med dessa får man alltså vara uppmärksam, poängterar Sulander-Seppänen.

Det är vanligtvis inte möjligt att skaffa ett sundhetscertifikat under resan och därmed är det i praktiken inte möjligt att föra in dylika produkter till Finland. Dessutom är importen av vissa växter helt förbjuden och då räcker inte ens ett sundhetscertifikat. Genom begränsningarna förebyggs spridningen av växtsjukdomar och skadedjur till Finland.

  ​​​​​​​

Resenären ska antingen äta detta äpple eller slänga det före ankomsten till Finland.

Vad ska jag göra om jag glömt kvar någonting olämpligt i resväskan?

Om resenären t.ex. på en flygplats märker att hen glömt förbjudna livsmedel i väskan, kan denne på eget initiativ överlåta produkterna till Tullen. I oklara fall kan man också fråga tulltjänstemännen om råd. De hjälper gärna.

Undvik överraskningar genom att bekanta dig med importrestriktionerna i förväg

Införseln av många andra produkter än livsmedel omfattas också av restriktioner, kräver tillstånd eller är rentav förbjuden. Om man ämnar ta med sig t.ex. läkemedel eller sällskapsdjur på resan eller har för avsikt att köpa exempelvis tobaksprodukter eller alkohol på destinationsorten för att ta med sig hem, lönar det sig att redan på förhand förbereda sig inför återresan genom att ta del av Tullens anvisningar. Det är även av betydelse från vilket land du återvänder till Finland.

Tullens råd till resande är enkelt: bekanta dig på förhand med importrestriktionerna och följ dem. På så sätt kan du undvika överraskningar vid tullen.

Mera information om importrestriktionerna hittar du på Tullens webbplats: https://tulli.fi/sv/privatpersoner/resande

Webbnyhet