Hoppa till innehåll

Uppdatering till importörer om läget i Ukraina – förmånsbehandling vid import från områdena i Donetsk, Cherson, Luhansk och Zaporizjzja

Utgivningsdatum 5.12.2022 10.08 | Publicerad på svenska 7.12.2022 kl. 9.52
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerats ett meddelande gällande villkoren för förmånsbehandling vid import av produkter med ursprung i Ukraina. Meddelandet finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 458/1.12.2022. Meddelandet preciserar meddelandet till importörer av den 23 februari 2022 samt det preciserande tillkännagivandet till myndigheter av den 25 februari 2022. 

Kommissionen meddelar att man utöver för produkter med ursprung i områdena i Donetsk och Luhansk också kan bevilja förmånsbehandling för produkter med ursprung i Cherson och Zaporizjzja, när produkterna har ursprung i områden som kontrolleras av den ukrainska regeringen.  

Kommissionen betonar i meddelandet att om det för ukrainska ursprungsprodukter som kommer från dessa områden har upprättats ursprungsbevis enligt associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, ska förmånsbehandling beviljas för varorna. Förmånsbehandlingen förutsätter att importören visar upp ett varucertifikat EUR.1 som utfärdats av en ukrainsk myndighet eller en ursprungsdeklaration som upprättats av en godkänd exportör i Ukraina. 

Vid behov kontrollerar Tullen på basis av uppgifterna från ukrainska myndigheter om ett varucertifikat EUR.1 som upprättats i Donetsk, Cherson, Luhansk eller Zaporizjzja är giltigt eller om den ukrainska exportören som är etablerad i något av dessa områden har rätt att upprätta godkända exportörers ursprungsdeklarationer.

Mera information:
Rysslands attack mot Ukraina – inverkan på Tullens verksamhet 
yritysneuvonta(at)tulli.fi  
 

Meddelanden om förmånsbehandling