Hoppa till innehåll

Uppdatering av anvisning: för närvarande är det frivilligt att ange uppgifter om anläggningar och verksamhetsutövare i CBAM-övergångsregistret

Utgivningsdatum 25.1.2024 9.55
Pressmeddelande

Vi har tidigare berättat att det alltid är obligatoriskt att i CBMA-rapporten ange uppgifter om anläggningar (installations) där CBAM-varor producerats och om verksamhetsutövare (operators).

22.1.2024 fick vi dock ny information från kommissionen: Det är frivilligt att ange uppgifter om anläggningar och verksamhetsutövare i rapporter som lämnas in i CBAM-övergångsregistret under de tre första rapporteringsperioderna t.o.m. 30.6.2024, om utsläppen rapporteras med standardvärden. I annat fall ska uppgifterna om anläggningar och verksamhetsutövare anges i rapporterna. Enligt kommissionens användarguide för CBAM-övergångsregistret, daterad 22.12.2023, rekommenderas det att uppgifter om anläggningar och verksamhetsutövare anges.

Länken till användarguiden för CBAM-övergångsregistret (Application User Manual - CBAM Declarant Portal) finns på kommissionens CBAM-webbplats Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu). Anvisningarna om angivande av uppgifter om anläggningar och verksamhetsutövare finns i punkt 4.4.3.4 ”How to fill in the emissions” i användarguiden.

Vi informerar om eventuella ändringar och preciseringar till kommissionens anvisningar.

Mera information per e-post cbam(at)tulli.fi

 

​​​​​

 

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Kundmeddelande