Hoppa till innehåll

Undersökningen gällande rör av järn eller stål med ursprung i Republiken Nordmakedonien, Ryssland och Turkiet har avslutats

3.7.2019 12.35
Pressmeddelande

Kommissionen undersökte om antidumpningstull borde tas i bruk vid import av ihåliga profiler med ursprung i  Republiken Nordmakedonien, Ryssland eller Turkiet. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 7306 61 92 och 7306 61 99. Nu har undersökningen avslutats, och inga nya åtgärder har införts. Mera information om undersökningen finns I EU:s officiella tidning nr L 175, 28.6.2019.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder -undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar