Hoppa till innehåll

Undersökningar inleds beträffande kringgående av antidumpningstullar på import av aluminiumfolieprodukter som avsänts från Thailand. Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen

Utgivningsdatum 23.12.2020 12.54
Pressmeddelande

Kommissionen inleder två antidumpningsundersökningar beträffande kringgående vid import av kinesiska aluminiumfolieprodukter från Thailand. Kommissionen har tillställts bevisning på att  antidumpningsåtgärderna har kringgåtts genom att flytta sammansättningen av delarna (aluminiumfolie och aluminiumfolierullar) med ursprung i Kina till Thailand.

Undersökningen av kringgående gällande aluminiumfolierullar som inleds genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2161 gäller produkter som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 11 och ex 7607 19 10 (Taric-nummer 7607 11 11 11 och 7607 19 10 11).

Undersökningen av kringgående gällande aluminiumfolie som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2020/2162 gäller produkter som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19 och ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 19 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50, 7607 11 90 44, 7607 11 90 46, 7607 11 90 71 och 7607 11 90 72).

Båda undersökningarna gäller produkter som avsänts från Thailand oberoende av om produkterna deklarerats ha ursprung i Thailand eller inte.

Importen av ovannämnda produkter ska registreras i nio månaders tid.  Företagen ska förbereda sig på att antidumpningstullarna kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om tullarna utvidgas till att gälla import från Thailand.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr L 431, 21.12.2020 finns mera information om de berörda produkterna, deltagande i undersökningen och tidtabellen för hörande.
    
Mera information:

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar