Hoppa till innehåll

Undersökning beträffande kringgående av antidumpningstullar på import av volframelektroder

Utgivningsdatum 23.12.2019 15.24
Pressmeddelande

Kommissionen har inlett en antidumpningsundersökning beträffande kringgående som gäller import av volframelektroder  som avsänts från Indien, Laos och Thailand oavsett om produktens deklarerade ursprung är Indien, Laos och Thailand eller inte. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 8101 99 10 och ex 8515 90 80 (Taric-nummer 8101 99 10 11, 8101 99 10 12, 8101 99 10 13 samt 8515 90 80 11, 8515 90 80 12 och 8515 90 80 13).  Importen ska registreras i nio månaders tid.  Förordningen publicerades 19.12.2019 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 329.

Kontrollera om denna ändring har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar