Hoppa till innehåll

Undantag från ursprungsreglerna vid import av bearbetad tonfisk från stater i östra och södra Afrika (ESA-stater)

Utgivningsdatum 13.1.2023 10.46 | Publicerad på svenska 13.1.2023 kl. 10.58
Pressmeddelande

Från stater i östra och södra Afrika (ESA-stater) kan vissa bearbetade produkter av tonfisk importeras inom två tullkvoter med lindrigare ursprungsregler. Giltighetstiden för det tidigare undantaget gick ut den 31 december 2022.  Ett nytt undantag beviljas fr.o.m. den 1 januari 2023 och tillämpas tills artikel 44.8 i protokoll 1 till interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap inte längre är i kraft eller ändras eller ersätts.

Konserverad tonfisk och tonfiskfiléer enligt nummer 1604 anses som produkter med ursprung i ESA-staterna när allt material som använts vid tillverkningen av dem klassificeras enligt ett annat kapitel än produkten. Den årliga kvantiteten i kvoten 091618 för konserverad tonfisk är 8 000 ton och i kvoten 091619 för tonfiskfiléer 2 000 ton.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas. Kvottilldelning begärs i tulldeklarationen.

Tillämpningen av undantaget förutsätter att fält 7 i de varucertifikat EUR.1 som utfärdats eller i de fakturadeklarationer som upprättats i en ESA-stat är försett med följande fras: ”Derogation – Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022” eller ”Dérogation – Décision n° 1/2022 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 19 octobre 2022”. 

Beslutet om undantaget finns publicerat i EU:s officiella tidning L 295, 16.11.2022. I bilagan till beslutet anges löpnumren för kvoterna, produkternas KN-nummer och varubeskrivning, de årliga kvotmängderna och de produktspecifika ursprungsreglerna. 

Mera information: 
Tullkvoter 
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling